Preview Mode Links will not work in preview mode

PMS-podden


Aug 26, 2020

Säsongspremiär! 💥👈🏻
Det firar vi med att vara härligt follikulära! Yvigt, ystert och högt i tak! Hur skapar man egentligen lyckliga barndomsminnen och måste man vara en lekmamma? Charlie har kört dragracing med en grävskopa på Gräsö - baklänges! Jenny har snokat upp en par-app som tar tempen på hur du och din partner mår, perfekt för att se hur PMS:en påverkar inte bara dig, utan även personen du lever med. Sen snurrar vi vidare i en ytterst (för Charlie) obekväm konversation om varför vi inte pratar med varandra om sex när vi blir äldre. Eller gör ni det? Ni hör ju! Inte ett moln på himlen och glada miner! Det njuter vi av tills nästa luteala lågtryck drar in över hela mänskligheten.

✨OBS! Mot slutet av avsnittet blir ljudet dåligt och trots en rad försök till räddning, så kommer ni nog också uppleva det. Förlåt! ✨