Preview Mode Links will not work in preview mode

PMS-podden

Jun 25, 2020

Tropisk hetta och dag 27 och 23 är...en intressant kombination. 💥👈🏻 Den lutheala fasen gör att Charlie är på hugget medan Jenny är mer gråtig. Trots detta (kanske för att mensen snart är här!) så brakar vi rakt in i "ljud vi inte står ut med under PMS". Vad sägs om person som klipper tjocka...