Preview Mode Links will not work in preview mode

PMS-podden


Oct 24, 2019

Om att muta någon med en hunka (till en flaska rödtjut) för att få älta älta älta det som snurrar i våra huvuden. Även hypnos mot rädsla, en plötslig naprapat-kärlek och om att förmågan att läka trauman snabbt hör ihop med att man inte är..särskilt smart.

I med lurarna - nu kör vi!