Preview Mode Links will not work in preview mode

PMS-podden


Nov 14, 2019

Mens och ägglossning var det här! Om ”att göra en Charlie”, dvs vara modig som fan och hoppa innan du är redo. Även tandläkar-mobbing och skillnaden mellan att tänk-känna och känn-känna. Minst ett aha-moment utlovas!