Preview Mode Links will not work in preview mode

PMS-podden


Apr 2, 2020

Vad får man om man mixar lutheala fasens sista väsande andetag (dag 24) med ägglossnings-molande snart-smäller-det (dag 14)? En mix av barn som vägrar släppa Pokemon-godis-tanken, koffeinets effekt på PMS och tips om svulstiga podcasts från Amerikat! Som om det inte vore nog har tydligen sexlusten kommit till byn, eller i alla fall till Odenplan!