Preview Mode Links will not work in preview mode

PMS-podden

Dec 19, 2019

Avsnitt 119 tar er från ofrivillig övertrassering av Amex, pinsamheter i sovrummet till varför vi tycker idéer är olika bra beroende på var i cykeln vi befinner oss. Sen sammanfattar Charlie de senaste tio åren och det är fint, sorgligt, läskigt och modigt. Lite som livet!


Dec 5, 2019

 
Dag 3 kvittrar lite väl högt i örat på dag 28 vilket betyder att veckans avsnitt har en del gnista! Lägg till sekretpåminnelser, livmodertappskoll, synka ditt liv efter de fyra faserna, svartis på E18, abortgalenskap och det mjuka, stora och magiska i att våga förlåta sig själv. Enjoy kära PMS-systrar!