Preview Mode Links will not work in preview mode

PMS-podden
Nov 5, 2020

Yeehoo! En av oss har hoppat över gärdsgården och landat i mensfasen, med siktet inställd på de efterlängtade follikulära dagar. Den andra av oss är...helt enkelt kvar i det låångsamma luteala. Trots det hittar vi varandra i härligt samtal om hur föräldrar-oro ökar lavinartat vid PMS och "sköna" farsor...