Preview Mode Links will not work in preview mode

PMS-podden


Sep 21, 2017

Ångest-flumride, tant Ingeborg, grupp 8 och pizzadegskänslan vid mammografi är några av ingredienserna i veckans PMS-bowl! 🌟Vi har även piller från New York och LIVE-gnäll med Jennys man Anders. DET ni!