Preview Mode Links will not work in preview mode

PMS-podden


Nov 7, 2019

Är goda nyheter goda, även under brinnande PMS? Spelar det ens någon roll om Australien planterar en miljard träd? Dag 3 möter dag 25 vilket innebär bubbligt kvitter och morr från spända käkar. Mycket nöje kära PMS-systrar!